Staatsecretaris bezoekt Almere Jungle en Kemphaan

ALMERE - Tamara van Ark, staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bracht een bezoek Almere Jungle, het project beschut werk waar succesvol wordt toegepast. De staatssecretaris was onder de indruk van de inzet en het enthousiasme van de jonge werknemers.


“Almere doet het hartstikke goed met beschut werk. Almere Jungle is een mooi voorbeeld van hoe mensen met een beperking hun talenten inzetten voor het succes van een voorziening waar de gehele stad plezier van heeft “, zegt Van Ark. “Almere is met zijn aanpak een voorbeeld voor andere gemeenten”.
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat er intensieve begeleiding op de werkvloer nodig is .De gemeente Almere heeft een eigen, bijzondere aanpak ontwikkeld, waardoor de doorstroom naar een werkplek soepeler verloopt. 30% van de beschutte werkers met een betaalde baan komt vanuit een dagbestedingslocatie.

Almeerse aanpak


Wethouder Jerzy Soetekouw (Sociaal Domein): “Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is dat in de aanbesteding met de gecontracteerde aanbieders van de dagbesteding de verplichting is opgenomen dat zij minimaal één beschutte werkplek moeten bieden. Het gevolg is dat de gemeente Almere een diversiteit aan werkgevers krijgt. Een ander belangrijk onderdeel is het maatwerk. Maatwerk van de beschutte werkplek is de sleutel tot duurzame plaatsingen. De gemeente eist van de werkgevers een arbeidscontract van minimaal 1 jaar voor minimaal 28 uur per week”.

Kemphaan


Ook bekeek Van Ark hoe de Participatiewet vorm krijgt via het ‘Almeerse model. Mogelijk kan dit model, waarbij overheden samenwerken, verder worden ontwikkeld en toegepast in de rest van Nederland. In 2013 hebben overheidswerkgevers en marktwerkgevers gezamenlijk de banenafspraak gemaakt. Hierbij is afgesproken om in twaalf jaar 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De overheid blijft bij het realiseren van deze banen achter. Staatsbosbeheer heeft die banen ingevuld, via uitvoeringsorganisatie ‘Binnenwerk’, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarbij worden de banen voor arbeidsparticipanten gerealiseerd binnen het Rijk. De gemeente Almere levert de kandidaten.

80 banen


Eind vorig jaar kon Staatsbosbeheer daardoor zeven nieuwe collega’s verwelkomen. Zij werken grotendeels in de natuurterreinen van Staatsbosbeheer en deels in de zagerij op stadslandgoed de Kemphaan, waar onder anderen hout uit de Flevolandse bossen wordt verwerkt. Het doel is dat er eind dit jaar in totaal 80 banen bij Staatsbosbeheer zijn gerealiseerd. Dit aantal moet de komende jaren verder toenemen.

Artikel geplaatst op: 18 april 2019 - 09:55

Gerelateerd

Delen