'Te weinig perspectief voor werknemer met psychische klachten'

Steeds meer werkenden zitten thuis vanwege psychische klachten. Inmiddels gaat het om 100.000 mensen en het aantal instromers in de WIA neemt nog elke dag toe, met alle kosten van dien voor de samenleving. Inmiddels zijn werknemers met psychische klachten gemiddeld bijna net zo lang uitgeschakeld als medewerkers die uitvallen vanwege levensbedreigende ziekten.


Dat kan zo niet langer, meent de Acture Groep, specialist private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland. Om werkenden met psychische klachten uit de WIA eerder – en vooral: gezond – weer aan het werk te krijgen is een volstrekt nieuwe aanpak nodig. Acture bepleit een werkwijze in een driehoek van deskundigen, te weten de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Met de bedrijfsarts als regisseur kunnen zij samen de belastbaarheid en de mogelijkheden voor werkhervatting van een werknemer goed beoordelen. Acture komt tot haar voorstel op basis van een analyse van eigen verzuimdata (ruim 173.000 geanonimiseerde dossiers) en publiek beschikbaar onderzoek.
Volgens Acture vormen de bepleite maatregelen een noodzakelijke, radicale breuk met de huidige praktijk. Om effectiever te werken aan snelle werkhervatting, moet het zogeheten Claimbeoordelings¬- en Borgingssysteem (CBBS) toegankelijk worden voor alle arbeidsdeskundigen en niet alleen voor UWV-¬medewerkers. Zo kan in een veel vroeger stadium naar alternatieve oplossingen en werkhervatting worden gezocht.

Artikel geplaatst op: 07 mei 2019 - 08:31

Gerelateerd

Delen