Vraag naar bedrijfsruimte in Almere sterk gestegen

De opname van bedrijfsruimte in Almere is in 2018 fors hoger uitgekomen dan in het jaar daarvoor. Tegelijkertijd liet het aanbod een sterke daling zien. In sommige segmenten is zelfs krapte ontstaan. De huurprijzen liepen daardoor op. Dat blijkt uit het Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde 2018-2019, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

 

Bedrijfsruimtemarkt Almere


Het aanbod van bedrijfsruimte in Almere is in 2018 aanzienlijk gedaald. Werd eind 2017 nog circa 206.000 m² aangeboden, aan het einde van 2018 was dit met maar liefst 35% afgenomen tot circa 135.000 m². Deze daling kwam vooral door de verhuur of verkoop van aangeboden objecten aan nieuwe gebruikers. Er kwamen ook nauwelijks nieuwe aanbiedingen bij in de loop van 2018. Tegelijkertijd liet de vraag naar bedrijfspanden in Almere in 2018 een zeer forse groei zien. Het opnamecijfer kwam uit op circa 107.000 m². Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen circa 56.000 m² bedrijfsruimte werd verkocht of verhuurd aan een nieuwe gebruiker. Ook het aantal transacties nam fors toe. Door de verbeterde marktsituatie namen de huurprijzen in 2018 toe en is in diverse segmenten in Almere, met name in de categorie van 400 tot 600 m², nauwelijks nog aanbod beschikbaar.
Zowel het aanbod van relatief kleinschalige panden als van grootschalige panden liet een daling zien. Alleen in het sub-segment van 5.000 m² tot 10.000 m² was sprake van een lichte toename van het aanbod. Het grootste deel van het aanbod (in totaal 61.100 m²) van bedrijfsruimte is te vinden op De Vaart, het grootste bedrijventerrein van Almere. Het aanbod nam hier wel af met 23% ten opzichte van een jaar eerder. Van alle bedrijventerreinen in Almere was alleen op de locatie Veluwse Kant sprake van een toename van het aanbod.


Kantorenmarkt Almere


De vraag naar kantoorruimte in Almere liet in 2018 een gemend beeld zien. Zo steeg de totale opname aanzienlijk tot een niveau van 26.100 m². Dat is 55% meer dan in 2017 toen de opname uit kwam op 16.800 m². Het aantal transacties liet echter juist een daling zien; van 38 in 2017 naar 31 in 2018. Vooral het aantal transacties in het relatief kleinschaligere segment (tot 1.000 m²) nam af, terwijl het aantal grootschalige transacties hoger uit kwam. De opname naar type kantoorgebruiker liet in 2018 een gemengd beeld zien. Diverse typen commerciële dienstverleners, ICT-bedrijven en bedrijven in de sectoren bouw en industrie namen het grootste deel van de opname voor hun rekening.
Het aanbod van kantoorruimte in Almere is in snel tempo afgenomen. Werd eind van 2017 nog circa 163.500 m² kantoorruimte aangeboden, aan het eind van 2018 was dit met 15% gedaald tot circa 138.500 m². Ten opzichte van twee jaar eerder is zelfs sprake van een aanboddaling van 35%. Deze daling van het aanbod komt zowel door verhuur als door transformatie van kantoorpanden naar andere functies, met name hotels en woningen. Toch is de marktsituatie nog altijd ruim. Circa 25% van de kantorenvoorraad in Almere wordt voor verhuur of verkoop aangeboden.
De huurprijzen voor kantoorruimte in Almere zijn in 2018 stabiel gebleven en op sommige locaties licht gestegen. Gemiddeld liggen deze nog altijd in een bandbreedte tussen de € 75 en € 135 per m² per jaar, maar vooral aan de onderkant van die bandbreedte zijn de huurprijzen in 2018 iets verder omhooggegaan. Aan de bovenkant van de bandbreedte zijn de huurprijzen nauwelijks veranderd. Wel zijn de incentives afgenomen. De gemiddeld gerealiseerde huurprijs kwam in 2018 uit op € 99 per m² (2017: € 98 per m²).


Verwachtingen


Door de gunstige economische vooruitzichten zullen vraag en aanbod naar bedrijfsruimte en kantoorruimte in Almere naar verwachting ook in 2019 een positieve ontwikkeling laten zien. De huurprijzen zullen daardoor licht stijgen. Om aan de vraag te kunnen voldoen is in sommige marktsegmenten nieuwbouw of upgrading van bestaande bedrijfspanden noodzakelijk.
Meer weten? U kunt het volledige rapport vinden op onze website: www.vanwestrhenen-bog.nl/downloads of mail naar: info@vanwestrhenen-bog.nl

Artikel geplaatst op: 21 februari 2019 - 09:03

Gerelateerd

Delen