Remko Schnieders - Een lange zomer

Remko Schnieders

Een lange zomer


Het zal u niet ontgaan zijn, de Floriade-organisatie heeft een roerige zomer achter de rug. De keuze voor Amvest als beoogd samenwerkingspartner heeft geleid tot het terugtreden van de Raad van Commissarissen (RvC). De belangrijkste reden is de verwevenheid van de gebiedsontwikkeling en het evenement en de consequenties ervan voor de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen. De gemeente en de expo organisatie Floriade Almere 2022 B.V. onderkennen dat er een nieuwe institutionele structuur nodig is.
Er is vlak voor het zomerreces een nieuwe Raad van Commissarissen aangesteld, die in ieder geval tot eind van dit jaar in functie is. Jan de Vries, vertegenwoordiger van de Nederlandse Tuinbouwraad, is aangebleven. Nieuw toegetreden tot de RvC zijn Angelique Lombarts en Eric van der Burg, de laatste in de rol van voorzitter. Door de langdurige afwezigheid van Jan Willem Griep en het vertrek van Jannewietske de Vries bij de Floriade Almere 2022 B.V. is een interim situatie gecreëerd voor de directievoering. Ik combineer tijdelijk mijn werkzaamheden als programmadirecteur bij de gemeente met de functie van statutair directeur van de Floriade Almere 2022 B.V. Aan het politiek-bestuurlijke front dus veel ontwikkelingen.
Uiteraard is het werk aan de Floriade doorgegaan en zijn er stappen gezet met de voorbereiding van de wereldtuintentoonstelling. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Annemarie Jorritsma benoemd als Commissaris-Generaal. Namens het Rijk legt zij contacten en enthousiasmeert zij landen en steden deel te nemen aan de expo in 2022. Fantastisch dat zij als oud-burgemeester en inwoner zich voor de stad sterk blijft maken.
Het team van Floriade Almere 2022 B.V. ontving onlangs delegaties vanuit Indonesië en China. Op onze beurt bezoeken wij binnenkort Taichung tijdens de World Flora Expo. Ook internationale touroperators hebben hun interesse getoond. Met de NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) zijn gesprekken gevoerd om 2022 aan te wijzen tot thematisch ‘Floriadejaar’.
Uiteraard richten wij ons ook op de nationale bezoekers, omwonenden en bedrijven. Om de online zichtbaarheid en vindbaarheid van Floriade Almere 2022 vorm te geven, ontwikkelen we nu de digitale strategie. Met deze strategie wordt steeds duidelijker welke groepen we in welke fase moeten bereiken en hoe we hen kunnen informeren over en enthousiasmeren om in 2022 een bezoek te brengen aan de expo.
Daar leggen we gelijk de link met de Floriade Business Club. Waar verschillende bedrijven zich aansluiten om ook kennis te delen. En waar we tijdens geslaagde kennissessies vol trots aanhoren hoe members mooie voorbeelden geven hoe zij met hun bedrijfsvoering aansluiten bij de thema’s van de expo en de woonwijk na 2022.
Wij hopen en verwachten voor het eind van het jaar een nieuwe directeur voor het evenement te kunnen presenteren. De komende weken zal de gemeente een definitief besluit nemen over de selectie van Amvest als samenwerkingspartner voor het evenement en de te realiseren stadswijk. In een volgende column ga ik graag in op de plannen van Amvest en de betekenis ervan voor het evenement. Voor nu wens ik u veel ondernemerszin.

Remko Schnieders
Interim Directeur

Artikel geplaatst op: 01 november 2018 - 06:30

Gerelateerd

Delen