Versterking ondernemerschap op Buitenvaart

Op 9 oktober 2018 hebben de directies van de Rabobank Almere, Flynth Almere en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL BV) bv hun samenwerking ten aanzien van het versterken van ondernemerschap op de Buitenvaart in Almere bekrachtigd met het tekenen van een intentieovereenkomst.
De ondertekening van de overeenkomst. V.l.n.r. Ferry Huurman, directievoorzitter Rabobank, Yvette de Bake, directeur Flynth Almere en Rob Schouten, directeur OMFL. (Foto: aangeleverd)

Buitenvaart is een glastuinbouwgebied van relatief geringe omvang waarvoor de grote uitdaging is om tot een toekomstbestendige positionering van het gebied en haar ondernemers te komen. De beperkingen van de huidige situatie zijn reeds in eerdere onderzoeksrapporten beschreven.
Flynth, Rabobank en OMFL zien het belang van een verbindende en richtinggevende visie voor Almere Buitenvaart, waarin verschillende denkrichtingen en ontwikkellijnen samen komen. In deze visie dienen een aantal mogelijke ontwikkellijnen te worden uitgewerkt, waarna vervolgens voor de realisatie draagvlak van alle stakeholders essentieel is.

Stakeholders

Tot de stakeholders behoren in de eerste plaats de ondernemers en bewoners van Buitenvaart, maar ook de gemeente Almere en haar inwoners, provincie Flevoland, Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassen), de Floriade2022 organisatie en de Nederlandse tuinbouwsector.

Studenten

Het Masterplan, gemaakt door Flynth met bijdragen van de Rabobank en de OMFL is begin oktober voorgelegd aan twintig studenten van het Honours programme Windesheim Flevoland. De jury heeft een winnend idee van de studenten aangewezen en deze wordt meegenomen in het Masterplan.
De samenwerking tussen de drie organisaties heeft als doel de om een Masterplan voor het glastuinbouwgebied Buitenvaart tot stand te laten komen en om in de regie over de uitvoering van dit plan te kunnen voorzien.
Artikel geplaatst op: 14 oktober 2018 - 15:19

Gerelateerd

Delen