'Onterecht miljoenen naar Stichting Reprorecht'

Nederlandse organisaties en bedrijven betalen jaarlijks onterecht miljoenen aan Stichting Reprorecht voor kopieën en prints die ze niet gemaakt hebben. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek bij 128 organisaties van I&O Research en in opdracht van Eerlijk Auteursrecht.


Gemiddeld laat Stichting Reprorecht organisaties zestig keer meer betalen dan ze zouden moeten betalen. Ruim 80 procent van de onderzochte organisaties en bedrijven zou zelfs helemaal niets hoeven te betalen. Stichting Reprorecht stuurt iedere organisatie in Nederland ongevraagd ‘facturen’ voor het opslaan, kopiëren en printen uit een boek, krant of tijdschrift. Stichting Reprorecht brengt daarmee iedere organisatie, elk jaar, honderden tot meer dan honderdduizend kopieën en prints uit een boek, krant of tijdschrift in rekening.

Misleidend


Eerder al bleek dat de werkwijze van Stichting Reprorecht door veel bedrijven als misleidend wordt ervaren. Uit het onderzoek van I&O Research blijkt nu dus ook dat het soort kopieën en prints dat Stichting Reprorecht in rekening brengt, niet of nauwelijks nog wordt gemaakt. Stichting Reprorecht incasseert jaarlijks ongeveer twintig miljoen euro. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht maximaal recht op een fractie daarvan: 300.000 euro per jaar.


ReproClaim


In maart van dit jaar heeft een grote groep organisaties en bedrijven ‘ReproClaim’ opgericht. Deze bijna honderd organisaties willen hun onterecht betaalde gelden terugvorderen. Iedere organisatie in Nederland kan zich hier nog bij aansluiten. Niet alleen stellen ze te zijn misleid, ze hebben ook de kopieën die door Stichting Reprorecht in rekening zijn gebracht, nooit gemaakt. De resultaten van de analyse van I&O Research ondersteunen de claim van de organisaties.


Reactie Reprorecht
In een reactie laat de stichting Reprorecht weten afstand te nemen van de uitkomsten van het onderzoek van I&O Research. 'De conclusies uit dit onderzoek zijn ongegrond en niet wetenschappelijk verantwoord. Dit baseren wij op het oordeel van twee gerenommeerde onderzoekspartijen. We betreuren het zeer als hierover onrust ontstaat en organisaties op het verkeerde been worden gezet', aldus de organisatie. Volgens Reprorecht baseert I&O haar conclusies op een voorselectie van bedrijven die het oneens zijn met de factuur van Stichting Reprorecht en die dus gemotiveerd zijn om de factuur aan te vechten. Er is geen sprake van een representatieve steekproef, wat een vereiste is voor wetenschappelijk verantwoord onderzoek.'

Volgens Reprorecht is de regeling bedoeld om het delen van informatie binnen bedrijven eenvoudig en eerlijk te regelen. 'Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat bedrijven alle kopieën, scans, etc. van iedere medewerker moeten bijhouden, vanwege de administratieve rompslomp die dat zou geven. Daarom is gekozen voor een jaarlijkse vergoeding die past bij het hergebruik in bedrijven in verschillende branches en van verschillende grootte. De reprorechtregeling en de tarieven zijn bepaald in overleg met VNO-NCW en MKB Nederland, het Ministerie van Justitie & Veiligheid, uitgevers en makers van publicaties, na uitgebreid gezamenlijk en onafhankelijk marktonderzoek. Organisaties die veel minder of veel meer publicaties kopiëren dan vergelijkbare bedrijven, kunnen een regeling op maat treffen.'

Artikel geplaatst op: 03 augustus 2018 - 08:55

Gerelateerd

Delen