Aantal starters weer in de lift

De Nederlandse bedrijvigheid is tijdens de eerste helft van 2018 met 2,6% gegroeid. Voor het eerst in twee jaar tijd is het aantal startende bedrijven toegenomen. Het aantal faillissementen is met bijna een derde afgenomen en ook zijn er minder bedrijven opgeheven.
Gert van den Berg: “Zowel de Bouw als de Energie profiteren van de sterk aantrekkende vraag in de woningmarkt.” (Foto: aangeleverd)

Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Tijdens de eerste zes maanden is de bedrijfspopulatie met 71.924 bedrijven gegroeid. Vooral de Bouwnijverheid behoort momenteel tot de snelst aangroeiende sectoren.
In de eerste jaarhelft van 2018 zijn er 112.237 nieuwe bedrijven gestart, ruim één procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. “Ondanks de aantrekkende economie zagen we de afgelopen jaren een rem op het aantal startende bedrijven”, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Die trend heeft zich tijdens de eerste helft van dit jaar gekeerd. Zo zien we een stijging van het aantal starters tijdens de eerste jaarhelft. Dat toont aan dat er niet alleen meer vertrouwen is bij ondernemers, maar ook meer ruimte voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid.”

Faillissementen

De trend van het dalend aantal faillissementen (-29,4%) en opheffingen (-22%) zet zich in 2018 door. Zo gingen er tijdens de eerste helft van 2018 bijna 500 bedrijven minder failliet dan in dezelfde periode in 2017. De netto-groei, die wordt becijferd door het aantal startende bedrijven (112.237) te verminderen met het aantal opheffingen (38.614) en faillissementen (1.699), is met 17 procent sterker toegenomen dan vorig jaar.

Koplopers

Zowel de Energiesector als de Bouwnijverheid vallen op als koplopers in groei. In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar groeit de bedrijvigheid in de Energiesector anderhalf keer harder. Dat komt vooral omdat de sector een forse toename kent van het aantal starters in de eerste helft van dit jaar. Dit jaar zijn er binnen de sector 345 bedrijven gestart, een ruime verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook de Bouwnijverheid kent een forse toename van het aantal starters. Op dit moment is ruim één op de tien starters actief in de bouwsector, blijkt uit de Kwartaalmonitor van Graydon. Het aantal starters in de Bouw is in vergelijking met vorig jaar met ruim een kwart (27,6%) gestegen. “Met een historisch laag aantal faillissementen, zorgt dit voor een flinke groei van de sector”, licht Van den Berg toe. “Zowel de Bouw als de Energie profiteren van de sterk aantrekkende vraag in de woningmarkt."

Zakelijke dienstverlening

In absolute zin is de Zakelijke dienstverlening de sector met de grootste netto-groei. Deze sector is tijdens de eerste helft van 2018 met 15.541 bedrijven toegenomen, een stijging in netto-groei met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. De Zakelijke dienstverlening heeft dan ook een aandeel van ruim 20 procent in de groei van de Nederlandse bedrijvigheid.
Artikel geplaatst op: 09 augustus 2018 - 12:25

Gerelateerd

Delen