Opknapbeurt Veluwsekant Oost

De Provincie Flevoland en de gemeente Almere investeren samen met de ondernemers in bedrijventerrein Veluwsekant Oost. Door aanpassingen aan wegen en bermen zal er meer ruimte in het gebied ontstaan en dat verbetert de kwaliteit van het terrein.

De herinrichting moet met name zorgen voor een oplossing voor de parkeerdruk en leiden een verbetering van de uitstraling van het gebied. Door wegen en bermen vrij te houden van rommel en foutgeparkeerde auto’s zijn de bedrijfskavels straks beter bereikbaar en zichtbaar. Het is de bedoeling dat de aanpak het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid van het gebied versterkt en bijdraagt aan een prettig ondernemersklimaat op Veluwsekant. Het plan voor de grote opknapbeurt wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met de ondernemers, die ook meefinancieren.

Bijdrage
Met het hele project is een bedrag gemoeid van zo’n € 446.200. De ondernemers investeren circa € 190.000. Vanuit het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) draagt de Provincie Flevoland maximaal € 128.500 bij.  De gemeente Almere draagt een vergelijkbaar bedrag bij. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden medio 2018 beginnen. Zaken die met beplantingen te maken hebben vinden plaats in het najaar.

Artikel geplaatst op: 29 juni 2018 - 12:00

Gerelateerd

Delen