Circulaire economie in Flevoland krijgt vorm

Tijdens een zeer goed bezochte eerste platformbijeenkomst in april op het provinciehuis in Lelystad bleek weer dat Flevolandse ondernemers volop aan de slag zijn en willen met de circulaire economie.

De bijeenkomst op 14 april werd druk bezocht. (Foto: aangeleverd)


Tientallen ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en overheden gingen met elkaar om de tafel om de mogelijkheden van een circulaire economie met elkaar te bespreken. En waar het mogelijk was, al ideeën voor nieuwe circulaire producten uit te wisselen.
De provincie Flevoland ondersteunt op dit moment twee platforms waarop verschillende partijen, zoals ondernemers, kennisinstellingen en overheden kennis met elkaar kunnen uitwisselen; de platforms bieden ook de mogelijkheid om partners te zoeken voor het ontwikkelen en vermarkten van circulaire producten. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “De circulaire economie ontstaat omdat ondernemers zien dat er talloze mogelijkheden liggen om bestaande grondstoffen opnieuw te gebruiken in plaats van steeds nieuwe grondstoffen te winnen. Als provincie ondersteunen en stimuleren we zoveel mogelijk initiatieven. Ik verwacht dan ook dat er de komende maanden en jaren veel goede ketens gaan ontstaan. En daarmee willen we onze ambitie waar maken dat Flevoland in 2030 dé grondstoffenleverancier is op het gebied van circulaire economie.”


Ondernemers


Inmiddels heeft een groot aantal deelnemers zich aangesloten bij de platforms. Hier onder bevinden zich ondernemers, ontwerpers, kennisinstellingen, maar ook partijen die zelf geen product maken, maar wel (groene) grondstoffen in de aanbieding hebben. Bedrijven die ook willen deelnemen aan de platforms Gebruikte Materialen en Groene Grondstoffen kunnen zich melden via circulair@flevoland.nl.

Artikel geplaatst op: 17 april 2018 - 11:31

Gerelateerd

Delen