VBA - Successen

In mijn vorige column heb ik mijn trots uitgesproken over de vereniging. Ik hoop dat de leden dat gevoel ook hebben, maar misschien is daar even wat meer voor nodig.


Als bestuur beseffen we dat we niet altijd duidelijk naar buiten brengen, samenvatten, wat we als VBA hebben bereikt of waar we mee bezig zijn. Dat is jammer, want die leden die zich hebben ingespannen om een goed resultaat te bereiken verdienen daarvoor alle lof, maar, en dat is veel belangrijker, onze leden worden daardoor niet voldoende geïnformeerd. Ik maak daarom graag even van deze gelegenheid gebruik om enkele successen op een rijtje te zetten.
Het Bedrijfsterrein Poldervlak heeft een zeer noodzakelijke calamiteitenuitgang gekregen. Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen de gemeente Almere en de KVO-B werkgroep aldaar.
Op het Bedrijfsterrein Veluwse Kant Oost is al geruime tijd sprake van een hardnekkig parkeerprobleem. Mede door inspanningen van de VBA zijn de gemeente met de ondernemers in gesprek om gezamenlijk zogenaamde parkeerpockets te ontwikkelen. Deze gunstige vooruitzichten geven het vertrouwen dat in de nabije toekomst dit probleem wordt opgelost.
Het Bedrijfsterrein Gooise Kant miste een adequate busverbinding. Na de invoering van nieuwe buslijnen via een nieuwe busmaatschappij eind vorig jaar, bleek er een grijs gebied te zijn ontstaan waardoor verschillende bedrijven (en hun werknemers) geen goede aansluiting meer hadden. De VBA heeft dit probleem voorgelegd aan de openbaar vervoerder en de gemeente, zodat deze busverbinding is geoptimaliseerd.
U leest dat we regelmatig in overleg (moeten) treden met de gemeente. Naast belangrijk is het dus ook noodzakelijk om een goede verstandhouding te hebben met de gemeente. De VBA en de gemeente zijn er beiden wel van overtuigd dat zij ieder een eigen positie hebben in de Almeerse samenleving en zodoende een organisatie zijn die verschillende, dus ook tegengestelde belangen nastreven. Prima!
Dit geeft ons alle ruimte en gelegenheid om de belangen van onze leden te behartigen. Het is met dank aan onze leden dat we als vereniging goed kunnen functioneren. Dit kan tot gevolg hebben dat een uitwerking een ruimer bereik heeft dan Almere, dat heel Flevoland er baat bij heeft.
Ter afsluiting wil ik heel graag nog even de actieve en enthousiaste VBA Themakringen in de schijnwerpers zetten. Recentelijk heeft de ICT-kring een zeer succesvol evenement mede georganiseerd, de IT Lympics. Dit moet een jaarlijks terugkerend evenement worden, dit jaar met Windesheim, maar daarna hopelijk ook met andere onderwijsinstellingen. De HR-Kring blijft actuele en mooie bijeenkomsten organiseren en de MVO-kring heeft laten doorschemeren dat zij bezig zijn met het organiseren van een evenement dat zeer interessant is voor niet alleen onze leden, maar ook voor andere Flevolandse ondernemers. Als u meer wilt halen uit uw lidmaatschap, uw ondernemerschap en/of uw vaardigheden, sluit u dan vooral aan bij een themakring.
U kunt daar meer over lezen op onze website www.vba-almere.nl.

Kimberley Valentien


Voorzitter VBA

Artikel geplaatst op: 22 februari 2018 - 06:22

Gerelateerd

Delen