Mark Pol - Mooie kansen

In een tijd van aantrekkende conjunctuur is het als wethouder Economische Ontwikkeling verleidelijk om u te wijzen op de mooie kansen die zich de komende jaren hier in Almere voor gaan doen: het prima vestigingsklimaat, de uitbreiding van Lelystad Airport, de komst van de Floriade, de florerende woningmarkt, onze gunstige positie in de metropoolregio, de keuze uit kwalitatief goede bedrijfsterreinen. Ze bieden allemaal interessante mogelijkheden voor ondernemers die zich verder willen ontplooien.


Ik kies voor een andere mooie kans. Een kans die ons allemaal een stap verder kan helpen en die bovendien inspiratie kan bieden. De Almeerse beroepsbevolking is divers, in opleiding, in achtergrond en in kennis. Dat biedt meestal ruime mogelijkheden om goed personeel te vinden. Toch gaat dat niet vanzelf, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat we voldoende goed geschoold personeel in de buurt hebben en houden. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven moeten daarin samen optrekken.
Een belangrijke invulling is het bieden van stageplaatsen. Mensen kunnen kennismaken met het werk, met het bedrijf, met de eisen die aan hen gesteld worden. Dat is leerzaam voor de stagiairs zelf. Het geeft ze bovendien een beter kans op een baan die bij ze past. Het bieden van kansen is een maatschappelijke taak. Het hoeft niet, maar het draagt wel bij aan een beter functionerend bedrijfsleven.
Maar dat is niet het enige, het is ook erg zinvol voor een bedrijf zelf. De instroom van nieuwe mensen –vaak jong- met een frisse kijk is een niet te onderschatten pluspunt. Ook voor ondernemers die hun zaak goed op orde hebben, is een verrassende kijk, een onverwachte vraag of onbevangen inbreng nuttig. Het kan je juist op nieuwe ideeën brengen en inspireren.
Het bieden van zo’n kans –of misschien beter gezegd creëren ervan – kan soms al met een kleine inspanning. Als voorbeeld wil ik u graag wijzen op Almere On Stage. Een initiatief om jongeren, middelbare scholieren kennis te laten maken met het bedrijfsleven en met de beroepen die voor hen in het verschiet liggen. Afgelopen maand was in het Topsportcentrum het On Stage Beroepenfeest, meer dan 1.000 Almeerse middelbare scholieren maken op die dag kennis met ruim 200 professionals die vertellen over hun werk. Afgelopen week vond de Doe Dag van On Stage plaats, leerlingen draaien een dagje mee in een bedrijf en staan ineens middenin een beroepswerkelijkheid. Ze leren en brengen ondertussen hun jeugdige elan en onbevangenheid mee. Hoe leuk is het niet als zij enthousiast doorvertellen wat ze gezien en geleerd hebben.
Ik zou zeggen: kansen bieden is kansen creëren.
Mark Pol
Wethouder Economische Ontwikkeling en Financiën

Artikel geplaatst op: 22 februari 2018 - 06:40

Gerelateerd

Delen