Column Swart advocaten

Wijzigingen wet- en regelgeving in 2018
Zoals ieder jaar te doen gebruikelijk worden per 1 januari 2018 wederom een aantal wetswijzigingen doorgevoerd waarmee u als ondernemer in meer of mindere mate te maken zult of kunt krijgen. In deze column zullen kort een aantal wijzigingen de revue passeren die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.
Per 1 januari 2018 zal de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de leeftijd waarop u als werkgever kunt opteren voor het, zonder ontslagprocedure, beëindigen/opzeggen van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd, eveneens wijzigt.
Belangrijke wijziging om in het achterhoofd te houden betreft de toepasselijkheid van de Wet Minimumloon (WML) op medewerkers die worden ingehuurd via opdrachtovereenkomsten. Medewerkers die op basis van een overeenkomst tegen beloning werken moeten vanaf 1 januari 2018 minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals bijvoorbeeld een aanneemovereenkomst. Het minimumloon geldt overigens niet voor zelfstandig ondernemers, te weten personen die werken op basis van deze overeenkomst in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf (zzp).
In het kader van werkgelegenheid zijn de mogelijkheden tot het ontvangen premiekorting vereenvoudigd. Wanneer u jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst neemt, wordt het eenvoudiger om voor dergelijke werknemers kortingen op de verschuldigde premie te verkrijgen. Op dit moment bent u als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting. E.e.a. geschiedt thans via de loonaangifte. Vanaf 1 januari 2018 wordt het gehele bedrag echter direct uitgekeerd na afloop van het jaar, e.e.a. op basis van de loonafgiftes in het afgelopen jaar. Een kleine ondernemer komt daarnaast eerder in aanmerking voor volledige premiekorting. Dit nu de Belastingdienst de totale loonaangifte in haar beoordeling gaat betrekken.
Voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere vertegenwoordigers in de juridische dienstverlening worden van belang de wijzigingen in de (bekostiging van) de tuchtrechtspraak. Deze beroepsgroep dient mee te gaan betalen aan de kosten voor het toezicht, er vindt een wijziging plaats van het verschuldigde griffierecht (teneinde zodoende klachten van weinig betekenis tegen te gaan), alsmede kunnen na invoering van de wet kostenveroordelingen door de tuchtrechter worden uitgesproken.
In 2018 zal ik in columns ongetwijfeld terugkomen op deze zaken en andere wijzigingen van wet- en regelgeving. Swart Advocaten Almere wenst u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig en succesvol 2018!
Swart Advocaten

Mr. J.B.M. Swart
036-7601855
www.swartlaw.nl
Artikel geplaatst op: 07 december 2017 - 14:02

Gerelateerd

Delen