Advocaat Kimberley Valentien nieuwe voorzitter VBA

Kimberley Valentien is eind november benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA). De advocaat volgt Hans Marsé op die na zeven jaar afscheid nam.
Kimberley Valentien temidden van scheidend voorzitter Hans Marsé (links) en wethouder Mark Pol. (Foto: aangeleverd)

“Hans heeft, samen met het bestuur, een prestatie van formaat geleverd”, zegt Valentien. “De afgelopen jaren zijn voor het VBA behoorlijk heftig geweest. Toen hij aantrad verkeerde de VBA in zwaar weer. De organisatie-, personeels – en huurkosten waren te hoog. Daarnaast liep ook het ledenaantal nog eens terug, al had dat ook vooral met de recessie te maken.”
Drie jaar geleden nam Valentien zitting in het bestuur. “Het was een periode waarin een aantal bestuursleden de horizon niet meer zag. Maar toen ontstond er zoiets van: we laten ons niet kisten door die nare omstandigheden. We zitten in het bestuur en we gaan de VBA weer op de rails krijgen.”
Het enthousiasme kwam terug en daarmee ook betere tijden, merkt Valentien. “Nu kunnen we eindelijk alles achter ons laten. Het oude bestuur, Saskia van Haga en Hans Marsé zijn iets langer door gegaan dan eigenlijk de bedoeling was. Ik vind het supernobel dat ze zijn gebleven tot alle problemen waren opgelost. Het is nu afgerond en we kunnen met een schone lei verder.”

Floriade

De advocaat heeft er zin in. “Het is fijn om als voorzitter te beginnen in een situatie waarin het negatieve de verdere ontwikkeling van de VBA niet meer in de weg staat. Er is volop ruimte voor positieve energie en we gaan met nieuwe ideeën aan de slag om de leden weer interessante items te bieden.”
Valentien wil dat de VBA de Haarlemmerolie wordt tussen het bedrijfsleven en de gemeente. “Neem bijvoorbeeld de Floriade. Daar blijven we goed de ontwikkelingen volgen en blijven ook kritisch. We zien volop kansen voor het bedrijfsleven. De grote, landelijke ondernemingen zullen zich wel redden. Maar wij willen dat ook het MKB en de ZZP’ers, de Almeerse ondernemers, er de vruchten van plukken. Als VBA kunnen we een vuist maken.”
Platform

Daarnaast streeft Valentien er naar om de VBA ook als ledenplatform verder uit te breiden. Valentien: “De VBA wil verbindend zijn en ondernemers faciliteren die initiatieven willen opstarten of een mooie aanbieding hebben voor andere leden. Ik vind dat ze daar zelf ook een actieve rol in mogen spelen: ze zijn ondernemer, dus tóón dat vooral. Vertel ons als je een idee hebt, maar vertel ons ook al je kritiek hebt. Daar hebben we echt wat aan en daar doen we iets mee.”
Een belangrijk speerpunt van de VBA is: kwaliteit, geeft Valentien aan. “Dit geldt zowel voor de VBA intern door het verder aanbrengen van een goede en solide verenigingsstructuur als extern door het organiseren van interessante evenementen en bijeenkomsten. Dit kan leiden tot niet meer evenementen, maar dan wel hele goede. En netwerkborrels die er toe doen.”
Eind november werd in de Bierfabriek de voorzittershamer aan Valentien overgedragen. Ongeveer honderd leden waren daarbij aanwezig. Valentien: “Er werd ter plekke, een anonieme, enquête gehouden en daaruit bleek dat gezamenlijke kracht, netwerken en kennisoverdracht hoog gewaardeerd wordt. Op de vraag of de leden iets misten kwamen zo’n 46 reacties. En die waren ook nog eens positief kritisch. Zo werd bijvoorbeeld geopperd om bepaalde goederen collectief in te kopen. Daar kunnen we wat mee.”

IN KADER
Kimberley Valentien

Kimberley Valentien is sinds drie jaar bestuurslid van de VBA. In 2000 kwam ze in Almere wonen en werkte als politieagent in Buiten om later door te groeien naar hoofdagent. In 2004 begon ze rechten te studeren bij de Hogeschool van Amsterdam en een jaar later bij de Universiteit van Amsterdam. In 2009 rondde ze haar rechtenstudie af en werkte ze als paralegal of advocaat bij kantoren in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. In 2014 richtte ze met haar partner Joris Geerdes het kantoor ValentienGeerdes op. Het kantoor is gevestigd in het WTC Almere.
Artikel geplaatst op: 14 december 2017 - 11:52

Gerelateerd

Delen