Column Autozaken

Volgens Roland Berger, de enige Europese speler in de top-3 van internationale strategie- en managementadviesbureaus, staat de auto- en mobiliteitsindustrie door digitalisering, elektrisch en autonoom rijden en autodelen aan de vooravond van een radicale transformatie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Automotive Disruption Radar dat bijna de helft (46 %) van de consumenten wereldwijd geen eigen auto meer zou kopen als de robo-taxi (zelfrijdende auto op afroep) er is.
Transformatie


En wat blijkt verder uit de analyse? Nederlanders blijken de grootste fans (59 %) van autonoom rijden en iets minder gecharmeerd van deelauto's (54 %). Van de onderzochte landen (naast ons land zijn dat de VS, Singapore, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, India, Zuid-Korea) is ons land ook het beste voorbereid op die transformatie. In ons land worden verhoudingsgewijs veel elektrische auto's verkocht, is er een goede infrastructuur van oplaadpunten en een grote belangstelling voor autonoom rijden. Volgens het bureau zouden die autonoom rijdende auto's al in 2021 op de markt kunnen komen.
Bij de acceptatie van deelauto's zien we in ons land ook een interessante ontwikkeling. Iets meer dan de helft (54 %) van alle Nederlandse automobilisten is positief over het delen van auto's, maar door de opkomst van Car2go, Greenwheels, Snappcar en Abel zou dat percentage snel kunnen gaan groeien.
De automarkt nadert dus het einde van een tijdperk. Autofabrikanten en leveranciers zullen nu al vol aan de slag moeten om in deze veranderingen mee te gaan en zo hun concurrentiepositie te behouden. Volgens Roland Berger wordt echter het innoveren van de infrastructuur misschien wel de grootste uitdaging. In mijn vorige column over het massaal inzetten van elektrisch rijden, wees ik daar ook al op. Er moet een fijnmazig netwerk van oplaadpunten komen met voldoende snelladers en het stroomnetwerk zal toekomstbestendig gemaakt moeten worden.
Dat de auto-industrie de klus aankan, daar heb ik geen twijfel over. Dat heeft deze branche in de bijna veertig jaar dat ik als autojournalist werkzaam ben, al meer dan eens bewezen. Soms met horten en stoten (want er spelen vaak allerlei conflicterende belangen), maar vaak voortvarend. Het is te hopen dat de overheden het tempo ook bij kunnen houden.
Hans van Sunder

Autojournalist
HvS Publiciteit
hvsunder@gmail.com
Artikel geplaatst op: 14 december 2017 - 06:56

Gerelateerd

Delen