Column
Wethouder Mark Pol

Afgelopen maand mocht ik namens Almere de prijs in ontvangst nemen voor Beste Binnenstad 2017 – 2019. Dat was spannend, eervol en vooral stimulerend. Ik zie het als een mooie beloning voor het samenspel dat we de afgelopen jaren in Almere Centrum hebben laten zien.
Samenwerken loont

We konden als samenwerkende partners het centrum van Almere in een lastige economische periode verder ontwikkelen. Bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en andere organisaties hebben er samen met de gemeente eendrachtig aan gewerkt om Almere Centrum een nog prettiger gebied te maken om te wonen, te werken en te verblijven.
Ik noem deze bekroning op deze plek omdat ik het een mooi voorbeeld vind van de effecten die je in samenwerking kunt bereiken. Ik begrijp natuurlijk dat ondernemers zich in eerste instantie in willen zetten voor hun eigen bedrijf, dat ze daar met alle passie en inzet aan willen werken. Daarom hebben ze juist voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen. Tegelijkertijd zijn er vaak vraagstukken die verder gaan dan de eigen entreehal, oprit of winkeldeur. Denk aan veiligheid, denk aan voorzieningen, denk aan bereikbaarheid, denk aan parkeren, denk aan evenementen, denk aan ruimtelijk keuzes. Samen optrekken kan ervoor zorgen dat je effectiever, krachtiger en sneller resultaten kunt boeken. Iedere ondernemer heeft zijn eigen belang, soms botst dat met dat van collega’s. Daar wil ik heus niet aankomen, maar wel aanstippen dat denken vanuit een gemeenschappelijk belang op de langere termijn ook voor het eigen bedrijf goed kan zijn.
Dat geldt ook voor het samenspel met de gemeente. Natuurlijk lopen belangen niet altijd synchroon. De gemeente weegt meerdere belangen af, kijkt naar het algemene belang. Maar dat hoeft geenszins tegengesteld te zijn aan het ondernemersbelang. Sterker nog, vaak loopt dat juist wel parallel. Het voorbeeld van Almere Centrum bewijst dat. Als we er als gemeente aan willen werken om het centrum een aangenaam verblijfsgebied te maken door daar evenementen mogelijk te maken of een kinderspeelplek aan te leggen, dan is dat ook goed voor de ondernemers. En als er ruimtelijke plannen zijn om in het centrum aanpassingen te doen, dan raakt dat bewoners, maar ook vastgoedeigenaren en winkeliers ook. Meedenken en –praten is dan goed om je belang tijdig in beeld te brengen, maar zeker ook om een beter plan te maken. Je kunt zelfs zeggen dat dat tot je verantwoordelijkheden behoort als Almeerse ondernemer.
Kortom, de prijs voor de Beste Binnenstad vat ik ook op als een prijs voor samenwerking. En dat gaat verder dan Almere Centrum. Het geldt voor andere winkelgebieden, voor bedrijventerreinen en voor andere plekken waar ondernemers actief zijn. Samenwerken loont!
Mark Pol
Wethouder Economische Ontwikkeling en Financiën
Artikel geplaatst op: 14 december 2017 - 06:10

Gerelateerd

Delen