Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel

FLEVOLAND - Het aantal WW-uitkeringen daalde In oktober 2017 verder in de arbeidsmarktregio Flevoland. De sector detailhandel groeit als gevolg van het herstel van het consumentenvertrouwen, maar deze sector biedt vooral werk aan jongeren. Ruim de helft van de WW-uitkeringen die worden verstrekt aan verkoopmedewerkers afkomstig uit de detailhandel, gaat naar 50-plussers.
Eind oktober 2017 verstrekte UWV 9.166 WW-uitkeringen in Flevoland. Dit zijn 234 uitkeringen (-2,5%) minder dan in september 2017. Deze daling van het aantal WW-uitkeringen in Flevoland ten opzichte van september 2017 is sterker dan de landelijke daling (-2,2). De daling van het aantal uitkeringen is zowel zichtbaar in de steden Dronten (-3,4%), Almere en Lelystad (beiden -2,5%) als op Urk (-2,9%) en in Noordoostpolder (-1,5%). In vergelijking met oktober 2016 is er sprake van een daling van 21.907 uitkeringen (-17,2%). Deze regionale daling op jaarbasis is minder sterk dan de landelijke daling (-18,2).
Groei banen in detailhandel

Vanaf eind 2016 ontwikkelt de omzet in de detailhandel zich positiever dan in de periode daarvoor. De sector detailhandel groeit als gevolg van het gestegen consumentenvertrouwen. Detaillisten zijn positief gestemd en vestigen zich steeds meer in de regio. UWV verwacht voor de regio Flevoland in 2018 een groei van 2,3% in het aantal banen voor werknemers in de detailhandel. Het aantal banen neemt hierdoor met 1.000 toe en komt in 2018 uit op 18.500. (Foto: Shutterstock)
Artikel geplaatst op: 17 november 2017 - 13:14

Gerelateerd

Delen