In horeca zitten werknemers het minst ziek thuis

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest.

De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers en de bedrijfsgrootte. Zo heeft het lagere verzuim in de horeca er onder meer mee te maken dat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werken, meldt het CBS.
In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 3,9 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte.
Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst.

Artikel geplaatst op: 10 juli 2017 - 11:20

Gerelateerd

Delen