Autozaken - Mobiliteit in de toekomst

Op moment van schrijven van deze column zitten de onderhandelingen over een nieuwe regering in een impasse. Informateur Edith Schippers (VVD) heeft plaats gemaakt voor Tjeenk Willink (PVDA), die de vorming van een nieuw kabinet vlot moet trekken. Hoe lang het nog gaat duren voordat er een nieuwe regering is, is moeilijk in te schatten. Er wordt over van alles gepraat en onderhandeld. Over mobiliteit in de (nabije) toekomst ook, mag ik hopen.


Dat hoopt de Mobiliteitsalliantie, het onlangs gelanceerde samenwerkingsverband van organisaties in de mobiliteitsbranche, ook. Die alliantie, geïnitieerd door ANWB, Transport en Logistiek Nederland, NS en RAI Vereniging bestaat inmiddels uit twintig partijen, en vertegenwoordigt de gehele mobiliteitssector. Zij zouden graag zien dat er aan tafel bij Schippers gesproken wordt over een langetermijnvisie op mobiliteit. Die is namelijk essentieel voor de Nederlandse economie. Nu die flink begint te groeien, neemt ook het aantal files weer toe en dat kosten jaarlijks miljarden. Er is de afgelopen jaren heel veel geld geïnvesteerd in infrastructuur, kijk alleen maar naar de A1. Maar ons land moet in de toekomst ook mobiel, bereikbaar en leefbaar blijven. Dat vergt een visie voor mobiliteit in de toekomst. De alliantie geeft in haar Mobiliteitsplan 'VOORUIT' een aantal suggesties en hoopt dat de politieke partijen daar met een open blik naar zullen kijken. Ze willen wel aanschuiven bij de formatie om een mobiliteitsakkoord te sluiten en pleiten zelfs voor een minister van Mobiliteit.
Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, want in het verleden heeft het te vaak aan een consistent beleid ontbroken. Waar de prioriteiten komen te liggen, is te zeer afhankelijk van de kleur van een kabinet. Kort door de bocht, om in verkeerstermen te blijven: Links kiest voor openbaar vervoer en rechts voor meer asfalt. Maar de één, kan niet zonder de ander. Dus moet er consensus gevonden worden en de Mobiliteitsalliantie wil dat er jaarlijks 1 miljard euro meer geïnvesteerd zal moeten worden in bereikbaarheid. Jaarlijks wordt door rijdend Nederland meer dan 20 miljard euro in de schatkist gestort en daarvan wordt 'slechts' 7,7 miljard uitgegeven aan infrastructuur. Daarvan kun je van alles vinden, maar het is van het grootste belang dat Mobiliteit in de toekomst serieus genomen wordt.
Hans van Sunder
Autojournalist
HvS Publiciteit
hvsunder@gmail.com

Artikel geplaatst op: 22 juni 2017 - 06:33

Gerelateerd

Delen