Wethouder Mark Pol - Leuk vak

‘Wat is het leukste aan uw vak?’ vroeg één van de leerlingen van de Klaverweide mij. Tien leerlingen van de basisschool waar ik heb leren rekenen en schrijven waren te gast op een door JINC georganiseerde bliksemstage. Tijdens de ‘stage’ van een ochtend bezoeken leerlingen een bedrijf om zo te ontdekken wat ze later allemaal kunnen worden.


Dit keer was het de beurt aan de gemeente Almere. De leerlingen van groep acht voelden mij stevig aan de tand om er achter te komen hoe zij Almeerse bedrijven in de toekomst zo ver kunnen krijgen om ook eens een Bliksemstage te organiseren of op een andere manier mee te doen. JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door onder andere beroepsoriëntatie op de werkvloer en het aanleren van (sociale) vaardigheden. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Een sympathiek initiatief dat ik graag bij u onder de aandacht breng.
Ik vertelde dat ik de bedrijfsbezoeken die ik als wethouder Economische Ontwikkeling bijna wekelijks breng altijd erg interessant vindt. Eigenlijk is dat ook een soort Bliksemstage, waarin ik er in korte tijd achter kom wat een bedrijf allemaal doet. De bezoeken zijn niet alleen interessant, maar helpen mij ook bij het in kaart brengen van wat er leeft in ondernemend Almere. En als het even kan wil ik ondernemers zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van beleid en de plannen voor de stad.
Naast de bedrijfsbezoeken zoek ik ook georganiseerde ondernemers op die een gezamenlijk belang hebben. De ondernemersverenigingen, maar ook bijvoorbeeld het Retailplatform en het Horecaplatform geven mij en de gemeentelijke organisatie veel input. Onlangs sprak ik voor het eerst met alle marktkooplieden van Almere tegelijk. De weekmarkten van Almere kunnen altijd op veel bezoekers rekenen en de markt is zoveel meer dan alleen een plek om boodschappen te doen. Door samen op te trekken, als ondernemer en gemeente, kwamen we zo tot interessante gezamenlijke doelen die er voor zorgen dat de markten straks klaar voor de toekomst zijn.
Een primeur voor mij was de start van een tour langs de Almeerse bedrijventerreinen. Op Stichtsekant waren een aantal andere bedrijven en ik te gast bij logistiek bedrijf Geodis.. Een goed gesprek volgde waarin de met mij meegereisde ambtenaren mee konden denken over het oplossen van vooral vraagstukken rondom de bereikbaarheid van bedrijventerrein Stichtsekant. Als snel werd duidelijk dat het voor Stichtsekant een goed idee is om vaker gezamenlijk zaken op te pakken door zich bij de Vereniging Bedrijfskring Almere aan te sluiten.
Dus als antwoord op de vraag ‘wat is het leukste aan uw vak? Dan kan ik niets anders noemen dan samenwerken met inwoners en ondernemers om onze ambities voor en in Almere waar te maken.
Mark Pol
Wethouder Financiën en Economische Ontwikkeling

Artikel geplaatst op: 22 juni 2017 - 06:31

Gerelateerd

Delen