Hans Marsé - Groeibriljanten

Er gebeurt van alles op vele fronten binnen de VBA en dat doet me deugd!


In deze fase van ontwikkeling van de VBA is het mooi om de vergelijking met de Floriade te maken. Zoals we allemaal kunnen zien is het terrein van de Floriade nu kaal en leeg, maar de toekomst ziet er zeer rooskleurig uit. Eerst moet alles om, voordat er weer iets moois kan verrijzen. En dat de Floriade een succes wordt, daar ben ik van overtuigd. En met mij gelukkig velen, want de Floriade bijeenkomst die begin april werd gehouden kende een overweldigende opkomst en de geluiden daarna waren onverdeeld positief. Elders op onze pagina leest u daar meer over.
Hetzelfde geldt voor de VBA. We hebben in de afgelopen jaren moeilijke tijden gekend, er is veel omgezaagd en we zijn weer gaan bouwen op een sterk fundament. De contouren van een krachtige VBA zoals vroeger worden weer steeds beter zichtbaar. Niet alleen gericht naar buiten, maar ook intern. De Bedrijfskringen onder de vlag van de VBA worden nieuw leven ingeblazen en ook de Kenniskringen krijgen steeds meer vorm. De Floriade Kring is een zeer recent voorbeeld daarvan, maar de zeer actieve HR Kring binnen de VBA timmert al bijna 2 jaar actief aan de weg. In juni wordt er door hen weer een prachtig evenement georganiseerd waar velen, ook buiten onze regio, op af zullen komen.
Een paar weken terug is er ook een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Kring opgericht onder de vleugels van de VBA. In een stad als Almere, waar circulaire economie hoog in het vaandel staat, mag deze Kring uiteraard niet ontbreken, maar het is fijn om te weten dat deze MVO Kring nu ook binnen de VBA daadwerkelijk actief gaat worden. Zij geven een korte introductie tijdens onze Algemene Leden Vergadering op 30 mei en een eerste evenement staat voor 11 oktober op de agenda. Het onderwerp is Energie, laagdrempelig en iets wat ons allemaal aangaat! Een ICT Kring is in de maak, daar hoort u ongetwijfeld meer over. We hebben een aantal zeer fraaie groeibriljanten binnen onze vereniging.
Deze ontwikkelingen zijn uiteraard zeer positief. Het ledental van de VBA blijft stijgen, waardoor we steeds meer middelen krijgen om steeds professioneler voor de dag te komen.
Hans Marsé

Artikel geplaatst op: 02 mei 2017 - 06:28

Gerelateerd

Delen