Onteigening Camping Waterhout kan doorgaan

ALMERE – De gemeenteraad heeft donderdag met 22 tegen 13 stemmen ingestemd met de onteigeningsprocedure van camping Waterhout.

 

Het doel van het besluit is het starten van een onteigeningsprocedure die is gericht op volle eigendomsverkrijging van de zuidelijke strook van Stadscamping Waterhout ter grootte van 1.14.63 ha. Hierdoor kan de grond ter beschikking gesteld worden aan Rijkswaterstaat, die zorg draagt voor de aanleg van de geplande infrastructuur en het landschapsplan op deze grond ten behoeve van de Floriade. Dit zal - ondanks de schadevergoeding - invloed hebben op de bedrijfsvoering van de gehele camping.
Nadat de Kroon het onteigeningsbesluit heeft genomen en tot dagvaarding wordt overgegaan, komen de kosten die samenhangen met de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor rekening van de gemeente. De schadeloosstelling voor de camping omvat een door de rechter vast te stellen vergoeding voor alle schade die de camping door het verlies van zijn zaak lijdt.
Verwacht wordt dat in mei 2017 de gerechtelijke onteigeningsprocedure kan worden gestart en dat de gemeente uiteindelijk het gebied begin 2018 in eigendom heeft. Als de camping beroep aantekent bij de Hoge Raad tegen het (vervroegde) onteigeningsvonnis, kan de eigendomsverkrijging met 9 tot 12 maanden worden vertraagd. In dit geval zal de procedure in 2019 zijn afgerond.

Artikel geplaatst op: 09 september 2016 - 12:30

Gerelateerd

Delen